O lpg

Čo je LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) alebo „skvapalnený ropný plyn“ sa získava pri ťažbe ropy a zemného plynu, alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Stlačením, alebo ochladením sa skvapalňuje, čo má za dôsledok 260 krát menší objem. Skladá sa z nasledujúcich uhľovodíkov: bután, isobután, iso-butylén, butén (butylén), propán, propén (propylén). Pod pojmom LPG sa u nás rozumie zmes propán – butánu podľa STN 65 6482.

Propán (C3H8) je horľavý, bezfarebný plyn. Je obsiahnutý v zemnom plyne. Získava sa krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel.

Bután (C4H10) je ľahko skvapalniteľný plyn. Spolu so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

LPG sa využíva na pohon motorových vozidiel vďaka vlastnostiam, ktoré sú veľmi podobné vlastnostiam benzínu. Oktánové číslo LPG je približne 101-111. U nás je najčastejšie používaná letná LPG zmes (40% propánu a 60% butánu) a zimná LPG zmes (60% propánu a 40% butánu). Používanie LPG, ako bežnú alternatívu k benzínu v autách, je rozšírené po celom svete. Vo viacerých štátoch ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku venovali rozvoju LPG mimoriadnu pozornosť. V týchto krajinách jazdí na LPG až 40% áut. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom.

Upozornenie!

Propán – bután a ich zmesi sú bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho ľudské zmysly zaregistrovali. Nie sú jedovaté, ale sú nedýchateľné. V plynnom skupenstve sú ťažšie ako vzduch a pri úniku vypĺňajú najnižšie miesta pod úrovňou okolitého priestoru, napríklad jamy, vstupy do inžinierskych sietí, priehlbne, alebo kanálové vstupy. Práve preto majú autá na LPG zakázaný vjazd do väčšiny podzemných garáží. V nevetraných priestoroch sa tieto plyny rozptyľujú pomaly. V zmesi so vzduchom vytvárajú pri príslušnej koncentrácii výbušnú zmes. V kvapalnom skupenstve sú ľahšie ako voda.

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00